Ormax snöstoppare fästningar

Ormax snöstoppare fästningar

Ormax snöstoppare fästningar

Pris 15,44 €
(Alv 24%)

Modell:

Din kundvagn är tom

Villkor

Dessa villkor har uppdaterats och kommer att träda i kraft den 19 Februari 2021.

Anslutningsalternativ

Handelsrelaterad kommunikation kan göras via följande kanaler:

Webbplats: www.roofmarket.fi och www.roofmarket.se

E-post: asiakaspalvelu@roofmarket.fi


Vi accepterar denna kommunikation som kanaler för mottagande av order och annan kommunikation. Vi ansvarar inte för kommunikation som kan ske via andra kanaler. Speciellt om din kommunikation är brådskande (till exempel relaterad till expressleverans), lita bara på e-postmeddelandet i den utsträckning du får ett bekräftelse från oss. Vi ansvarar inte för några e-postavbrott.

Hur man beställer

Kunden samtycker till den aktuella beställningen, leverans- och betalningsvillkoren vid beställningstillfället, som alltid finns tillgängliga på vår webbplats. Dessa villkor respekteras oavsett typ av beställning, med undantag för att konsumenttransaktioner uppfyller de obligatoriska bestämmelserna i konsumentskyddslagen.
Beställningsinstruktioner finns här: Beställningsinstruktioner

Efter beställning kommer vi att bekräfta det. Beställningsbekräftelsen innehåller information om de beställda produkterna, deras kvantiteter och priser samt beräknad leveranstid och leveransadress. Om varan inte är tillgänglig eller produkten avbryts kommer leveransen inte att levereras även om beställningen är bekräftad.

Vi förbehåller oss rätten att ändra pris, leveranstid och annan produktinformation. Om priset eller andra detaljer ändras kommer de att avtalas med kunden och kunden har rätt att avboka beställningen om de vill.

Kunden samtycker till den aktuella beställningen, leverans- och betalningsvillkoren vid beställningstillfället, som alltid finns tillgängliga på vår webbplats. Dessa villkor gäller oavsett hur du beställer. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor.

För att få en beställningsbekräftelse måste du ange en e-postadress när du beställer.

Kommunikation mellan parterna sker via e-post eller telefon. Efter att ha gjort en beställning åtar sig kunden att övervaka sin e-post

Direktfaktura (endast kontraktskunder)

Det finns en 14 dagars nettobetalningstid på fakturan. Så du får produkterna på din webbplats för granskning innan du betalar.

Vi förbehåller oss rätten att öppna eller neka fakturering baserat på den angivna informationen.

Ägande

Ägandet av produkterna överförs till kunden när hela köpeskillingen har betalats.

Pris

Priserna inkluderar moms. Vi räknar inte erbjudanden. Det aktuella priset visas varje gång på vår webbplats. Priserna uppdateras ständigt och produktpriserna kan ändras när som helst.

Om priset på webbplatsen har varit så uppenbart felaktigt att kunden borde ha ansett det vara felaktigt, förbehåller roofmarket.co.uk rätten att ändra priset även efter beställningen. I detta fall kontaktas kunden om prisändringen och transaktionen kan avbokas utan kostnad. Exempel på sådana fel kan vara kommatecken eller enhetsfel.

Kontraktskunder får rabatt genom att registrera sig för kontraktet. Rabatten kan inte aktiveras efter beställningen.

Betalningstjänstleverantör Klarna Ab

Klarna Ab (556737-0431) fungerar som betalningsmäklare och leverantör av betaltjänster i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Klarna Ab visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller korträkningen och vidarebefordrar betalningen till köpmannen. Klarna Ab är auktoriserat som betalningsinstitut. Vid reklamation ska du först kontakta tillverkaren.

Postadress
Klarna
High Street 34
00130 Helsingfors
Finland

Huvudkontor i Sverige
Klarna AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm Sverige

www.klarna.com

Frakt och leverans

Frakt läggs till priset på produkterna.


Vi skickar inte till Poste Restante eller utomlands.

Pendeltrafiken gäller endast adresser med fast vägförbindelse, inklusive en vägfärja, samma villkor gäller för Ålands huvudö. Eventuella produktspecifika leveransvillkor kommuniceras alltid med produktinformationen.

Frakt inkluderar inte leverans till öplatser eller andra områden utanför vanlig post- och leveranslogistik. Om du vill beställa produkter till en ö som nås med en färja eller liknande, bör du först kontakta vårt försäljningskontor för att se till att frakt är möjligt och kommer att medföra ytterligare avgifter. Roofmarket förbehåller sig rätten att avbryta leverans även om det bekräftas.

Leverans till Sverige

CPT Sverige (Postnummer 10-61,63-77,80-81) 

Obs! Avlastning av lasten från transportbilen är kundens ansvar.Leveransmetoder

Leveransmetoden för varor är tillverkarens specifika.

Det finns flera leveransmetoder på Roofmarket beroende på leveransområdet.

Vi följer Incoterms 2010 leveransvillkor.
Våra leveransvillkor är: FCA (hämta Juvanmalmi), FCA (hämta Pennala), CIP
(levereras från pennal eller Juvanmalmi)

Leverans

Leveranstider varierar beroende på produkt, du hittar leveransberäkningar på våra produktinformationssidor. Vi är inte ansvariga för några direkta eller indirekta skador till följd av försenad leverans. Köparen har rätt att avbryta försäljningen på grund av en försening inom 30 dagar efter den beräknade leveranstiden.

Mottagning

Kontroll av kvitton och leverans
Kunden måste registrera transportskador i fraktsedeln vid mottagandet av leveransen. Föraren måste bekräfta bokningen med sin personliga signatur. Om fraktskador inte kan verifieras efter mottagande måste kunden fylla i bokningsformuläret i fraktsedeln och förse transportören med ett skriftligt klagomål inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av leveransen. För att förhindra ytterligare skador ska du skydda och isolera den skadade produkten och meddela tillverkaren om skadan.

Telefonnumret med dina beställningsuppgifter måste kontaktas när leveransen anländer. Beroende på region och produkt kommer mer än en transportör att hantera vår transport och vi kan inte garantera tidpunkten för samtalet, föraren kommer att ringa senast om det inte finns någon mottagare på leveransadressen.

Om mottagaren inte är närvarande och inte kan nås med det givna telefonnumret, är vi inte skyldiga att leverera varorna. Vi debiterar kunden för onödiga fraktkostnader.

På taket Lyftning

CHECKLISTA - FÖR TAKNING:

Underlaget och ribborna är installerade och byggnadsramen och gallren är förstyvade. Taklutningen är max 1: 1,5 (34 grader).

Det måste finnas minst två män på taket för att ta emot tegelpallar.

I anslutning till byggnaden finns det tillräckligt med fritt utrymme på varje sida av byggnaden och en plan och bärande bas för lastbilens stödben (bredd ca 6 m).

Kontrollera att nätsladdar och trädgrenar, etc., inte hindras.

Byggnadens långsida är det bästa stället för en bil att lyfta.

Kranens kapacitet är bil specifik. Se till att du gör din beställning.

Som regel kan tak inte utföras på vindtak.
Om ovanstående villkor är uppfyllda, beställ tak lyft när du beställer takplattor och spara tid, ansträngning och kostnad!
OBS! Leveranstiden för tak lyft är 1 vecka.
Vår transportör kommer att kontakta dig innan den slutliga leveransen.

Men om uttaget avbryts av skäl som inte ligger under Roofmarkets kontroll, debiterar vi dig en lägsta avgift. Cirka 15 min / palltid är tillgänglig för demontering av pallarna. Om tiden överskrids av skäl utöver Roofmarkets kostnad kommer vi att debitera dig för detta.
Ytterligare information om vår kundtjänst


Förvaring och transport

Transport och lagring bör följa tillverkarens anvisningar som anges på produktens förpacknings-, lagrings- och hanteringsinstruktioner.

Garanti

Tillverkare av produkter ansvarar för sina produkter enligt deras garantibetingelser.
Roofmarket (0798014-4) uppfyller inte garantin från tidigare försäljnings- / tillverkningssteg.
klagomål
Påminnelser om kvaliteten och kvantiteten på de levererade varorna måste göras
tillverkare eller importör kundservice inom 7 dagar
leverans och senast före anslutning till strukturer.

Våra produkter garanteras av tillverkaren eller importören. Garantiperioden börjar dagen på kvittot eller fakturan.

Om du stöter på problem med våra produkter, vänligen kontakta tillverkaren / importören inom sju dagar efter mottagandet. Vi ansvarar inte för följdskador som kan uppstå till följd av kvalitetsfel.

Transportkrav måste riktas till transportören i enlighet med våra leveransvillkor.

Utövande av ångerrätten

Avboknings- / returpolicyn i detta avsnitt gäller endast för konsumentkunder.

Avbokning måste meddelas inom 14 dagar efter mottagandet av varorna eller avtalets ingående. Produkter som är gjorda på beställning eller anpassade eller klippta i storlek eller klippning kan inte avbokas.

För att utöva ångerrätten måste konsumenten meddela sitt beslut att säga upp avtalet till Roofmarkets kundservice. Kundtjänst kommer att ge konsumenten ett avbokningsformulär med instruktioner.

Kunden måste returnera de mottagna varorna utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ha meddelat avbokningen.

Roofmarket ansvarar inte för några returkostnader.

Om kunden har tagit emot varorna måste han hålla dem väsentligen oförändrade och obefintade tills han har beslutat att behålla varorna.

Men om kunden säger upp avtalet efter att varorna har använts, är han ansvarig för eventuell nedskrivning. En artikel ska inte anses ha tagits i bruk om konsumenten endast har behandlat föremålet för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktionalitet.

Effekter av avbokning:

Om kunden säger upp avtalet återbetalar vi avbokningen
prestanda, inklusive fraktkostnader (förutsatt att den mest ekonomiska standardleveransmetoden är vald)

Vi återbetalar betalningen med samma betalningsmetod som kunden använde för att betala för beställningen.
Betalning kommer att returneras inom 14 dagar från dagen för mottagandet av ditt meddelande om uppsägning.

Vi kan avstå från att återbetala betalningar tills vi har returnerat föremålet eller tills du har lagt fram bevis på att du har returnerat varan, beroende på vad som är tidigare.

Återgång politik

Återbetalningar kan endast göras om produkten är helt återförsäljning och utan felfri. Observera också att den installerade produkten är en godkänd produkt. Produktretur måste alltid avtalas i förväg med Roofmarkets kundservice. Enbart återlämnande, icke-återhämtning eller vägran att acceptera produkten kommer inte att upphäva kontraktet.

Om produkten du fick är fel ska du först kontakta kundservice på asiakaspalvelu@roofmarket.fi

Produkter som görs för beställning eller ex fabrik eller anpassade för kunden accepteras inte för återbetalning. På samma sätt accepteras inte produkter som skärs i storlek eller skärs ut för
återbetalning.

Underlåtenhet att samla in produkten kommer inte att betraktas som en avbokning av beställningen. Kostnaden för icke-upphämtning debiteras kunden.

Den nya konsumentskyddslagen kräver att kunden informeras i förväg om eventuella returavgifter för produkten. När det gäller produkter som är större än postpaketet, som kräver en kran och / eller en lastbil för att transportera, varierar transportkostnaderna väsentligt beroende på till exempel adress, transporttillgänglighet och vägförbindelser. Därför kan vi inte tillhandahålla kostnaden för någon returfrakt för dessa produkter i förväg. Kontakta din lokala operatör vid behov.

Skräddarsydda produkter

Vår webbutik säljer skräddarsydda produkter som kunden tillverkar i webbutiken när han beställer innan produkten placeras i kundvagnen. Vi ansvarar inte för några fel i kundens val. Kunden måste kontrollera orderbekräftelsen som de har fått från sin e-handelsorder.

Om kunden vill göra ändringar i den information som tillhandahålls medan produkten redan är i produktion kan sådana förändringar öka det tillhandahållna priset eller vara omöjligt av produktionsskäl och kan kräva att kunden beställer en ny produkt. Eventuella ytterligare kostnader till följd av ändringar som gjorts efter beställning debiteras kunden.

Specialanpassade produkter är inte föremål för retur, avbokning eller utbyte.

Tvister

Tvister mellan säljaren och köparen, om de inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kommer att avgöras av den allmänna tingsrätten på Roofmarkets bostad, kan konsumenten föra ärendet till den allmänna tingsrätten för sitt hemvist.

Byta

Vårt kundregister är konfidentiellt och baserat på personuppgiftslagen (523/1999 §10). Vi avslöjar inte registerinformation till tredje part. Registerbeskrivningen och dess användning kan hittas här.

Roofmarket
Företags-ID 0798014-4
Rauhalankuja 9
21450 Tarvasjoki
E-post:
asiakaspalvelu@roofmarket.fi